พล.ต.ต.ทินณะรัตน์  เพ็ชรพันธ์ศรี
ประธานกรรมการ

  อัตราดอกเบี้ย

                 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  1. ฝากออมทรัพย์ปกติ3.0
  2. ฝากออมทรัพย์พิเศษ4.5
  3. เงินรับฝากประจำ4.5

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  1. เงินกู้สามัญ8.25
  2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน8.25
  2. เงินกู้หุ้น7.25

อัตราดอกเบี้ยอื่นๆ
  1. โครงการซื้ออาวุธปืน7.75
  2. ปันผล7.0
  3. เฉลี่ยคืน7.0

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย

เครือข่ายตำรวจ

Royal Thai Police

ตำรวจภูธรภาค ๔

 

 


 


 


 

สถิติเว็บไซต์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ
 วันนี้
6
 เมื่อวาน
42
 เดือนนี้
1,931
 เดือนก่อน
1,782
 ปีนี้
10,022
 ปีก่อน
24,881

เก็บสถิติ 22 มีนาคม 2560

 
   
 
    มอบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ
  

ดูเพิ่มเติม    

 
 
     
   

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  :  The Savings and Credit Cooperative of Kalasin Provincial Police Ltd.
โทรศัพท์/โทรสาร  0 4381 2695
Copyright © 2017.All Rights Reserved.  จัดทำโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์