ตำรวจภูธรภาค ๔


พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔


พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔


พล.ต.ต.สมิทธิ  มุกดาสนิท
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔


พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔


พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔


พล.ต.ต.ภานุ บุรณศิริ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔


พล.ต.ต.ยรรยง  เวชโอสถ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔