ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์


พล.ต.ต.ทินณะรัตน์  เพ็ชรพันธ์ศรี
ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


พ.ต.อ.ทวีรัชต์  ศรีธวัชพงศ์
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
(บร.๑ กศ.๑ ปส.๒ จต.๒)


พ.ต.อ.โสภณ  วารี
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
(จร.๑ จต.๑ บร.๒ กม.๒ กศ.๒)


พ.ต.อ.ชาตรี  ปรีชากุล
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
(กม.๑ ปส.๑)


พ.ต.อ.ออมสิน  ตรารุ่งเรือง
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
(สส.๑ ปป.๒ จร.๒ มค.๒)


พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทรา
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
(ปป.๑ มค.๑ สส.๒)


พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์  ทรงชัยสงวน
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
ปฏิบัติราชการ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔


พ.ต.อ.รัตนทัต  ศรีพล
ผกก.สภ.กุฉินารายณ์
รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


พ.ต.ท.ไชยยง  คงทอง
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์