ผู้กำกับการ


พ.ต.อ.รัตนทัต  ศรีพล
ผกก.สภ.กุฉินารายณ์
รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


พ.ต.อ.ธีรพัฒน์  ธารีไทย
ผกก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์


พ.ต.อ.รัชพล  เสริมศรัณย์
ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์


พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  รักษาศิลป์
ผกก.สภ.สมเด็จ


พ.ต.อ.ระพีพัฒน์  อุตสาหะ
ผกก.สภ.กมลาไสย


พ.ต.อ.ทวีรัชต์  ศรีธวัชพงศ์
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
รรท.ผกก.สภ.ยางตลาด


พ.ต.อ.สมชาย  ภูกองชนะ
ผกก.(สอบสวน) ปรก.กลุ่มงานสอบสวนฯ 
รรท. ผกก.สภ.กุฉินารายณ์


พ.ต.อ.วัฒนา เกษรมาลา
ผกก.สภ.คำม่วง


พ.ต.อ.คะเชนทร์  ยืนยง
ผกก.สภ.เขาวง


พ.ต.อ.บุญเกื้อ  ศิลาพัฒน์
ผกก.(สอบสวน) รรท.ผกก.สภ.ท่าคันโท


พ.ต.อ.พุฒินันท์ อำพันธ์
ผกก.สภ.หนองกุงศรี


พ.ต.อ.ประยุทธ  อรัญโชติ
ผกก.สภ.สหัสขันธ์


พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี
ผกก.สภ.นามน


พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผกก.สภ.ห้วยเม็ก


พ.ต.อ.อรุณรัตน์  ศรีเชียงสา
ผกก.สภ.ห้วยผึ้ง


พ.ต.อ.นิธิชาธัญญ์  นิติวัฒนานนท์
ผกก.สภ.ร่องคำ


พ.ต.อ.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ
ผกก.สภ.นาคู


พ.ต.อ.อำพร  สายมะณี
ผกก.(สอบสวน) ปรก.กลุ่มงานสอบสวนฯ
รรท. ผกก.สภ.ฆ้องชัย


พ.ต.อ.ชนินทร์ จิตรแจ้ง
ผกก.สภ.ดอนจาน


พ.ต.อ.บุญฤทธิ์  ชวีวัฒน์
ผกก.สภ.สามชัย


พ.ต.อ.นพดล ศรีชะตา
ผกก.สภ.โนนสูง


พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
ผกก.สภ.นากุง


พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ปลื้มสุด
สว.สภ.บ้านหนองเม็ก


พ.ต.ต.วัชรไกร ใหม่คามิ
สว.สภ.ลำปาว


พ.ต.ต.วิชชุกร  ภูตา
สว.สภ.แซงบาดาล