อี-เมล์ : [email protected]
ที่อยู่:
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
เมือง
กาฬสินธุ์
46000
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
0 4381 2528
โทรสาร:
0 4381 4658