สำนักงานรองผู้บังคับการ


ร.ต.ท.อภิชาติ โพนเฉลียว
รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.วัชระ ฤทธิ์สุข
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ 
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.ไพสานศิลป์ ป้องจันทร์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.นากุง
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.ประเทือง ไชยคำมิ่ง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.วีระยุทธ  วิชัยโย
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.ธนชาติ  การถัก
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ 
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


จ.ส.ต.กิตติพงษ์  ชัยชราแสง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ส.ต.ท.พิชณุพงษ์ กมลภพ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์