งานคดี วินัย


พ.ต.ต.เด่นชัย  แก้วนิสสัย
สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.สุริยัญ ฆารไสว
รอง สว.กก.สืบสวนฯ ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.วิษณุ ทรัพย์ชม
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.อัครพล เพียวิเศษ
รอง สวป.สภ.คำม่วง
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์