งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ร.ต.อ.ทวีศักดิ์ ศรีศิริ
รอง สวป.สภ.ร่องคำ ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
รรท.สว.ฝอ.(ขว., ทส.) ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.ภากร สาระชู
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนจาน
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.รัฎฐกรณ์ จงเรืองศรี
ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.ทนงศักดิ์ ศรีวรรณา
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.ธวัช อนันต์เอื้อ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กมลาไสย
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.รุ่งโรจน์ จำนงอุดม
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์
ปรก.สภ.สหัสขันธ์