กลุ่มงานสอบสวน


พ.ต.อ.พิศิษฎ์ คำชัยภูมิ
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์


พ.ต.อ.สุธน สีหามาตย์
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์


พ.ต.อ.สมบัติ พรรณขาม
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์


พ.ต.ท.ประดิษฐ์ ภูมิพัฒน์
รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.ดุสิต  ภูโสภา
รอง สวป.สภ.ห้วยเม็ก
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.ธนวัฒน์ ภายศรี
รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.ปิติพล กาวาฬ
รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.หาญเรศ บุญล้อม
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


จ.ส.ต.หญิง ภักดิ์วิภา จุนันท์
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ปรก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์